Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Program pielgrzymki:

godz. 11.00 Katedra w Częstochowie
- słowo Prezes Zarządu KIK, Urszuli Furtak
- słowo J.E. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego
- słowo J.E. ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej
- wystawienia zaproszonych gości
- wręczenie medali

godz. 12.00 przejście na Jasną Górę

godz. 12.50 powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego
- Ojcowie Paulini
- Prezes KIAK Urszula Furtak

godz. 13.00 Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z homilią J.E Bpa Stefana Regmunta, Biskupa Seniora Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej