Zaproszenie do udziału w Szkole Biblijnej Akcji Katolickiej w ramach działalności Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu

Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej (Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2A) zaprasza członków i kandydatów Stowarzyszenia do udziału w zajęciach „Szkoły Biblijnej Akcji Katolickiej w strukturze Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu AKDS”.
W ramach działalności Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej w roku 2017/2018 prowadzona będzie Szkoła Biblijna mająca na celu przybliżenie słuchaczom zagadnień z zakresu egzegezy Pisma Świętego. Zajęcia odbywać się będą w jedną sobotę w miesiącu w godzinach: 9.30 – 12.30 (z półgodzinną przerwą) w następujących terminach:

1. 14 października 2017 r. Tematem spotkania będzie: „Biblijny opis stworzenia świata – Rdz 1.”
2. 18 listopada 2017 r. Tematem spotkania będzie: „Biblijny opis stworzenia człowieka – Rdz 2.”
3. 9 grudnia 2017 r. Tematem spotkania będzie: „Biblijny opis upadku pierwszych ludzi – Rdz 3.”
4. 20 stycznia 2018 r. Tematem spotkania będzie: „Gdzie jest twój brat?. Historia Kaina i Abla – Rdz 4.”
5. 10 marca 2018 r. Tematem spotkania będzie: „Genealogie biblijne oraz potop. – Rdz 5-9.”
6. 14 kwietnia 2018 r. Tematem spotkania będzie: „Biblijna wieża Babel – Rdz 10-11.”
7. 19 maja 2018 r. Tematem spotkania będzie: „Prehistoria a historia biblijna. Dzieje Abrahama – Rdz 12.”
8. 16 czerwca 2018 r. Tematem spotkania będą: „Psalmy Izraela”.

Słuchacze uczestniczący w siedmiu spotkaniach otrzymają dyplom „Lidera Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej zapisują się w sekretariacie Instytutu podczas pierwszych - październikowych zajęć. Kandydaci do Stowarzyszenia winni podczas zapisu przedstawić skierowanie od swojego Księdza Proboszcza. „Szkołę Biblijną Akcji Katolickiej” – w ramach „Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej” - prowadził będzie ks. dr Stanisław Kołakowski.