instytut.ak.org.pl

Diecezjalny konkurs literacki na wiersz z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

aklogo (8 kB)
DIECEZJALNY KONKURS LITERACKI
NA WIERSZ

z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
„ 100 lat niepodległości Polski w poezji dzieci i młodzieży”

ORGANIZATOR
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej
ADRESACI:
- Uczniowie szkół podstawowych – klasy I-VIII
- Uczniowie szkół średnich (gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe)
CELE:
- upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
- kształtowanie i promowanie wśród dzieci i młodzieży wartości patriotycznych,
- pogłębienie świadomości narodowej młodego pokolenia,
- aktywizowanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

ZASADY KONKURSU
1. Wymogiem konkursu jest wiersz napisany samodzielnie, przez jednego autora, dotychczas nigdzie nie publikowany.
2. Kryteria oceniania: Jury będzie oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III,
IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich i będzie brało pod uwagę:
oryginalność w ujęciu tematu, język i ortografię, bogactwo środków poetyckich oraz kompozycję wiersza.
3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich wizerunku oraz prac
(w całości lub fragmentów) w celu promocji idei konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za prezentację swojej twórczości, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji konkursu.
5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych.

TERMIN:
Konkurs trwa do 30 września 2018 r. Opiekunowie – rodzice, nauczyciele i wychowawcy przesyłają prace na pocztę elektroniczną: konkurs@egaudi.com w formie pliku Word. W pracy należy podać tytuł wiersza, Imię i Nazwisko autora, klasę, Imię i Nazwisko opiekuna oraz tel. kontaktowy i adres e-mail. Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w dniu 14 października 2018 r. na stronie internetowej Instytutu Akcji Katolickiej: www.instytut.ak.org.pl . Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub/i telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród i wyróżnień, które odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu w rocznicę erygowania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

NAGRODY:
1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody książkowe.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać 5 wyróżnień.

KOORDYNATORZY KONKURSU:
mgr Jacek Szram – konkurs@egaudi.com
mgr Elżbieta Pęczek – tel. 503402405Wielkopostny Dzień Skupienia Akcji Katolickiej

Zapraszam na Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się w sobotę 3 marca 2018 r. w Sosnowcu w kościele Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus przy ul Sł. Bożej Matki Teresy Kierocińskiej 25.

Program Dnia Skupienia
godz. 9.15 początek spotkania
godz. 9.30 konferencja ascetyczna - ks. dr Tomasz Smalcerz
godz. 10.30 Msza św. z kazaniem sprawowana przez JE Ks. Biskupa Piotra Skuchę
godz. 11.30 przerwa
godz. 11.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 12.15 konferencja ascetyczna – ks. dr Tomasz Smalcerz
godz. 13.00 agapa w refektarzu Sióstr Karmelitanek


Zobacz galerię


22 rocznica erygowania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej - 25 listopada 2017 r.

W przededniu patronalnej uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Mszy św. z Księdzem Biskupem Grzegorzem Kaszakiem w parafii Miłosierdzia Bożego spotkali się członkowie Akcji Katolickiej z naszej diecezji.

Zaproszenie do udziału we Mszy św. sprawowanej przez J. E. Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka 25 XI 2017 r. z okazji 22. rocznicy erygowania Akcji Katolickiej.


Czytaj więcej


Program Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
- 25 listopada 2017 r.


Zobacz Program Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Spotkanie opłatkowe

Dnia 14 stycznia 2017r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe Rady Diecezjalnej Akcji Katolickiej, które odbyło się w Instytucie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

[Rozmiar: 63315 bajtów]

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w Szkole Biblijnej Akcji Katolickiej w ramach działalności Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu

Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej (Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2A) zaprasza członków i kandydatów Stowarzyszenia do udziału w zajęciach „Szkoły Biblijnej Akcji Katolickiej w strukturze Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu AKDS”.


Czytaj więcej

Akcja Katolicka na modlitwie z Biskupem

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej,

zapraszam na spotkanie przed Bazyliką Archikatedralną w Częstochowie 10 czerwca 2017 roku, skąd – pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją” wyruszymy na kolejną już pielgrzymkę Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę.


Czytaj więcej

Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej,

zapraszam na spotkanie przed Bazyliką Archikatedralną w Częstochowie 10 czerwca 2017 roku, skąd – pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją” wyruszymy na kolejną już pielgrzymkę Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę.


Czytaj więcej