Skład Zarządu

dr Jan Majzner                              św. Jana Chrzciciela Będzin                                      Prezes Zarządu Diecezjalnego
Bogdan Banasik                           Najśw. Serca Pana Jezusa Strzemieszyce               Wiceprezes do spraw organizacyjnych
e-mail: bogdanbanasik1@wp.pl
Mgr Jacek Szram                          Parafia św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu               Wiceprezes do spraw programowych
Mgr Elżbieta Pęczek                   par. pw. Św. Joachima w Sosnowcu                         Skarbnik, sekretarz Zarządu i Sekretariat Instytutu
Agnieszka Dziedzic                     par. pw. św. Apostoła Piotra i Pawła Sosnowiec     Członek Zarządu do spraw programowych
Jan Wiśniewski                             NMP Anielskiej Dąbrowa Górnicza                         Członek Zarządu ds. organizacyjnych

Skład Komisji Rewizyjnej

Anna Koczur                                 św. Jana Chrzciciela Będzin
Halina Szaleniec                          św. Jadwigi Śląskiej Będzin
Paweł Maciąg                               par. św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej