W dniu 1 czerwca 2019r. Instytut AKDS zorganizował dla swoich członków pielgrzymkę autokarową.