Udział Pocztów Sztandarowych Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, podczas Uroczystej Mszy Świętej - sprawowanej pod Przewodnictwem Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka