Proszę zapoznać z ogłoszeniem skarbnika IAKDS !

OGŁOSZENIE !

INSTYTUT AKDS INFORMUJE, ŻE WYKŁAD W RAMACH STUDIUM SPOŁECZNO - PASTORALNEGO W DNIU 18 - GO MAJA 2024 ROKU ZOSTAJE ODWOŁANYPielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej do Warszawy

Zdjęcia z pielgrzymki Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej do Warszawy, która odbyła się w dniu 12 mają 2024roku. Program pielgrzymki.

Msza Święta w Kościele Świętego Stanisława Kostki.
Zwiedzanie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
Zwiedzanie Muzeum przy Archikatedrze Warszawskiej oraz Starówki.
Zwiedzanie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach.


Wielkopostny Dzień Skupienia 2024

Zapraszamy do udziału w Wielkopostnym Dniu Skupienia, który odbędzie się w sobotę 23 marca 2024 r. w Sosnowcu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Jagiellońskiej 2A.

Program Dnia Skupienia:

godz. 9.30 - początek spotkania, wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja
godz. 10.00 - Msza św. z kazaniem sprawowana przez ks. dr. Pawła Kempińskiego
godz. 11.00 - konferencja ascetyczna – ks. dr Paweł Kempiński
godz. 11.30 - przerwa na kawę
godz. 12.00 - konferencja ascetyczna – ks. dr Paweł Kempiński
godz. 12.30 - zakończenie spotkaniaPIELGRZYMKA DO WARSZAWY ORGANIZOWANA PRZEZ ZARZĄD AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ


Osobą odpowiedzialną za organizację pielgrzymki jest - Pan Bogdan Banasik.

Program pielgrzymki:

Wyjazd w niedzielę 12 maja o godzinie 5.30.
Zbiórka przy Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.
Godzina 9.30 Msza Święta w kościele Świętego Stanisława Kostki w Warszawie oraz nawiedzenie grobu Błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
Godzina 11.00 - przejazd do Archikatedry Warszawskiej a następnie zwiedzanie Katedry oraz Starówki.
Od 13.00 do 15.00 - czas wolny.
Godzina 15.00 - przejazd do ośrodka dla Dzieci Niewidzących w Laskach oraz zwiedzanie ośrodka.
Godzina 18.00 - powrót do Dąbrowy Górniczej.

Koszt zapłaty za autokar i ubezpieczenie wynosi - 120 zł od osoby.
Wpłaty można wpłacać na konto - PKO Bank Polski nr - 75 1020 2498 0000 8102 0473 9415 z dopiskiem Pielgrzymka.
Wpłaty można dokonać również w Instytucie.

Dane osób chętnych: nazwisko imię, PESEL, nazwę parafii - należy przesyłać do końca lutego w następujący sposób:
1 - Adres e - mail bogdanbanasik1@wp.pl
2 - SMS na numer telefonu - 500022528.
3 - W Instytucie AKDS w dniu 17 lutego 2024 r. w dniu wykładów Studium Społeczno - Pastoralnego.

Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń - aż do zapełnienia wszystkich miejsc w autokarze


SPOTKANIE OPŁATKOWE POAK Z DĄBROWY GÓRNICZEJ

28 stycznia 2024r. odbyło się spotkanie opłatkowe z dekanatu M. Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.
Spotkanie odbyło się w parafii p.w. św. Maksymiiana m. Kolbe. Na uroczyste spotkanie przybyli zaproszeni prezesi i członkowie Akcji Katolickiej z 8-miu parafii.
W spotkaniu uczestniczyli również: Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej p. Jan Majzner, proboszcz parafii św. M.M. Kolbe ks. Andrzej Gliszta oraz ks. Łukasz. Ks. proboszcz oraz prezes POAK - Barbara Molęda serdecznie przywitali przybyłych gości z parafii:

panią Danutę Wywiał-prezes AK z parafii M B Anielskiej
-p. Paweł Buchacz -prezes parafii św. Pawła Apostoła
-p. Bogdan Banasik- prezes AK parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Dąbrowa Górn.- Strzemieszce Wielkie
-p. Barbara Molęda- prezes AK parafii Maksymiliana M Kolbe
-p. Barbara Bałdys prezes AK parafii Chrystusa Króla
-p. Paweł Maciąg -prezes AK parafii św. Rafała Kalinowskiego
-p. Barbara Musiałek - Matki Bożej Królowej Polski
-p. Piotr Ślusarczyk z parafii Najświętszego . Ciała i Krwi Chrystusa

Na spotkaniu prezes p. Majzner mówił o realizacji programu duszpasterskiego i pracy Akcji Kat., a prezesi poszczególnych parafii opowiadali o swoich osiągnięciach i działalności członków POAK oraz co można zmienić współpracując razem. Takie spotkania są potrzebne, abyśmy wspólnie modląc się i pracując podejmowali misję apostolską i ewangelizacyjna Kościoła Świętego.

Serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie na to spotkanie....prezes Barbara Molęda z ks. proboszczem A. GlisztaSPOTKANIE OPŁATKOWE

Zarząd AKDS serdecznie zaprasza
Prezesów oraz Członków POAK na Spotkanie Opłatkowe,
które odbędzie się w dniu 20 - stycznia w godzinach od 11.30 do 13.00.

Wcześniej od 10.00 do 11.30 odbędzie się wykład w ramach Studium Społeczno - Pastoralnego, który wygłosi ks. dr Stanisław Kołakowski.
W spotkaniu mogą również uczestniczyć osoby niebędące członkami Akcji Katolickiej z upoważnienia Asystenta lub Prezesa POAK


Program Sosnowieckiej Rady Diecezjalnej
W dniu 14.10 2023
Godzina 10.00


1. Modlitwa na rozpoczęcie Rady – Ks. dr Grzegorz Noszczyk
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Rady.
3. Wprowadzenie do Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Św. Jana Pawła II „Christifideles laici” – Jacek Szram.
4. Sprawy finansowe – Elżbieta Pęczek
5. Sprawy organizacyjne ( omówienie wykładów w Studium Społeczno-Pastoralnym Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej) – Bogdan Banasik.
6. Przerwa na kawę.
7. Przedstawienie propozycji Programu Duszpasterskiego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej na rok 2024 – Jacek Szram.
8. Omówienie propozycji przebiegu święta Akcji Katolickiej w parafiach w Niedzielę Chrystusa Króla – Bogdan Banasik.
9. Propozycję obchodów rocznicy powstania Sosnowieckiej Akcji Katolickiej w parafiach – głosy z sali.
10. Wolne wnioski, sprawy różne.
11. Zakończenie Rady modlitwą – Ks. dr Grzegorz Noszczyk.

Plan wykładów w Studium Społeczno-Pastoralnym Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej


Plan wykładów w Studium Społeczno-Pastoralnym Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej dla liderów Parafialnych Oddziałów AK w roku 2023/2024.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu przy ul. Jagiellońskiej 2A w godz.: 10.00 – 13.00 w trzecią sobotę miesiąca.

1. 21 października – ks. dr Marcin Lech: Wstęp do sakramentologii. Sakrament chrztu.
2. 18 listopada – ks. dr Stanisław Kołakowski: Apokalipsa św. Jana.
3. 16 grudnia – ks. dr Marcin Lech: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: sakrament eucharystii oraz sakrament bierzmowania.
4. 20 stycznia – ks. dr Stanisław Kołakowski: Ewangelia i Pisma Janowe.
5. 17 lutego – ks. dr Marcin Lech: Sakramenty uświęcenia: sakrament małżeństwa oraz sakrament kapłaństwa.
6. 16 marca – ks. dr Stanisław Kołakowski: Zagadnienia hermeneutyki biblijnej.
7. 20 kwietnia – ks. dr Marcin Lech: Sakramenty uzdrowienia: sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament namaszczenia chorych.
8. 18 maja – ks. dr Stanisław Kołakowski: Zagadnienia teologii biblijnej.
9. 15 czerwca –ks. dr Marcin Lech: Sakramentalia.
OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ.


Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej uczestniczył w tegorocznej XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Gorę.
Pragniemy w imieniu Zarządu podziękować Wszystkim Członkom Akcji Katolickiej Naszej Diecezji uczestniczącym w tej podniosłej uroczystości.


XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej - Jasna GóraDnia 10 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się spotkanie Rady Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej - na które zapraszamy wszystkich Prezesów POAK.


Program:

1. Modlitwa na rozpoczęcie obrad – Ks. dr Grzegorz Noszczyk
2. Konferencja formacyjna „ Wolność – dar i wyzwanie w dzisiejszym Kościele” – Ks. dr Andrzej Cieślik
3. Przerwa kawowa
4. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
5. Sprawy członkowskie i finansowe – Elżbieta Pęczek
6. Działalność oddziałów parafialnych – Bogdan Banasik.
7. Informacje o Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę- Jacek Szram.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad modlitwą.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.


OGŁOSZENIE


Instytut AKDS informuję, że wykład w ramach Studium Społeczno - Pastoralnego w dniu 20 maja - poprowadzi w zastępstwie ks. dr. Stanisława Kołakowskiego - ks. dr. Marcin Lech.
Instytut AKDS serdecznie zaprasza wszystkich Członków POAK oraz Poczty Sztandarowe w dniu 20 maja, na uroczystości rocznicowe związane z wizytą Jana Pawła II w Sosnowcu.Msza Święta rozpocznie się o godzinie 17.30 na Placu Papieskim przy ulicy Gwiezdnej w Sosnowcu.


SPOTKANIE POAK PRZY PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - STRZEMIESZYCACH WIELKICH.


16 kwietnia 2023r. odbyło się spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach Wielkich.
Spotkanie miało bardzo podniosły i uroczysty charakter. W trakcie spotkania Prezes Zarządu AK Diecezji Sosnowieckiej Jan Majzner, wspólnie z Księdzem Proboszczem Zbigniewem Książek, wręczyli nominację na funkcję Prezesa POAK - Panu Bogdanowi Banasik. Następnie zostały wręczone legitymację członkowskie dla dziewięciu Nowych Członków POAK.
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej pragnie pogratulować Wszystkim Nowym Członkom i życzyć Błogosławieństwa Bożego i dużo sił w pełnieniu nowych wyzwań, na rzecz Akcji Katolickiej.
Spotkanie modlitewne w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.


"Na zawsze w naszych sercach..." - spotkanie modlitewne w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

Dnia 2 kwietnia na Placu Papieskim w Sosnowcu odbędzie się spotkanie modlitewne. W czasie ataków na św. Jana Pawła II chcemy się wspólnie modlić oraz wyrazić naszą jedność, wdzięczność i przywiązanie do św. Jana Pawła II i jego nauczania. Spotkanie na Placu Papieskim rozpocznie się o godz. 19:30. Wcześniej (o godz. 18:00) ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak odprawi mszę świętą w parafii NMP Różańcowej w Sosnowcu.

Do wspólnej modlitwy różańcowej na Placu Papieskim zapraszamy wszystkich diecezjan. Szczególne zaproszenie kierujemy do ruchów i stowarzyszeń działających na terenie naszej diecezji, do wiernych parafii w których czci się relikwie św. Jana Pawła II oraz do szkół im. św. Jana Pawła II.
Prosimy aby zabrać ze sobą świece.


SPOTKANIE OPŁATKOWE


Dnia 21 stycznia 2023 roku, w Instytucie Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej odbyło się spotkanie opłatkowe
SPOTKANIE OPŁATKOWE


Szanowni Państwo
Instytut AKDS informuje że dnia 21 stycznia 2023 roku o godzinie 10.00 rozpocznie się kolejny wykład w ramach Studium Społeczno - Pastoralnego. Po zakończeniu wykładu o godzinie 11.30 odbędzie się spotkanie opłatkowe na które zapraszamy Prezesów oraz Członków POAK.
Program Rady Diecezjalnej


Szanowni Państwo Prezesi POAK
Przypominamy, że 20 listopada obchodzić będziemy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Akcji Katolickiej.
Uprzejmie prosimy, by w tym dniu członkowie AK wzięli czynny udział w liturgii Mszy Świętych
( czytanie, psalm, modlitwa powszechna).
Można również za zgodą Księdza Proboszcza – przedstawić parafianom kródkie sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

26 listopada o godzinie 10.00 w Świątyni Miłosierdzia Bożego przy ul Jagielońskiej 2 w Sosnowcu - odbędzie się rocznicowa Msza Święta AKDS, na którą zapraszamy Prezesów oraz Członków POAK, wraz ze sztandarami.
Po zakończeniu Mszy Św. zapraszamy Prezesów do Instytutu na posiedzenie Rady Diecezjalnej AKDS.
Szczęść Boże
Ks. dr. Grzegorz Noszczyk
Studium Społeczno – Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej na rok 2022/2023


Plan zajęć Studium Społeczno – Pastoralnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej. Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu ul. Jagiellońska 2A w godz.: 10.00 – 13.00 w trzecią sobotę każdego miesiąca.
OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ


Szczęść Boże !

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce serdecznie zapraszamy do udziału w zbliżającej się Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę, która odbędzie się w tym roku 17-18 czerwca.

Gorąco zachęcamy do jak najliczniejszego udziału członków Akcji Katolickiej i jej sympatyków jak również do organizowania grup pielgrzymkowych ze swoich parafii i miejscowości.

Zawierzmy Maryi nas samych, nasze rodziny i naszą Ojczyznę.

Program Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Pismo organizacyjne z Biura KIAK.

Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami i terminowe zgłoszenia na adres mailowy Biura.


OGŁOSZENIE IAKDS


Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej serdecznie zaprasza Prezesów oraz Członków POAK w dniu 14 maja 2022r. o godzinie 9.30 na inauguracyjny wykład w ramach rozpoczynającego się nowego roku Studium Pastoralnego. Tematem wykładu, ktory wygłosi ks.dr Stanisław Kołakowski będą Księgi Mądrościowe.

IAKDS informuje, że w dniach 17 i 18 czerwca 2022r. odbędzie się OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ. Program pielgrzymki zostanie podany w terminie późniejszym.


NOWY ZARZĄD DIECEZJALNY INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ


Po dokonanej przez Ks. Biskupa Ordynariusza nominacji Prezesa, Zarząd Diecezjalny ukonstytuował się w sposób następujący

Nowy Zarząd Diecezjalny Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji SosnowickiejWIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA


Szanowni Prezesi Akcji Katolickiej,

zapraszamy do udziału w Wielkopostnym Dniu Skupienia, który odbędzie się w sobotę 2 kwietnia 2022 r. w Sosnowcu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Jagiellońskiej 2A Program Dnia Skupienia:

godz. 9.30 - początek spotkania
godz. 10.00 - Msza św. z kazaniem sprawowana przez - ks. dr. Stanisława Kołakowskiego
godz. 11.00 - konferencja ascetyczna – ks. dr Stanisław Kołakowski
godz. 11.30 - przerwa na kawę
godz. 12.00 - konferencja ascetyczna – ks. dr Stanisław Kołakowski
godz. 12.30 - zakończenie spotkaniaOGŁOSZENIE

Jak podaje dyrektor Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej,
ks. Przemysław Lech, 24 lutego Biskup Sosnowiecki wystosował także komunikat do księży, w którym poinformował o dyspozycji wydanej dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Bp Grzegorz Kaszak polecił, aby Caritas przygotowała się w trybie natychmiastowym na udzielenie pomocy ewentualnym uchodźcom. Ks. Tomasz Folga, dyrektor sosnowieckiej Caritas zapewnia, że uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą liczyć na pomoc.CO POTRZEBUJEMY:
- artykuły spożywcze:
maka, ryż, kasze, cukier, makarony, olej,
puszki mięsne i rybne, kawa, herbata,
- środki czystości:
szampon, mydła, pasty do zębów,
szczoteczki, papier, proszki i płyny do prania,
a także nowe koce, kołdry śpiwory i pościel, karimaty.

Caritas
DIECEZJI
SOSNOWIECKIEJ


W związku z powyższym Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej zwraca się do wszystkich Prezesów oraz Członków POAK z prośbą o wsparcie dla uchodźców i zorganizowanie zbiórki niezbędnych produktów, przeznaczonych dla walczącej o Wolność Ukrainy
Wszystkie potrzebne produkty można dostarczać do magazynu Caritas przy. Al. H. Kołłątaja 83 B w Będzinie w godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku. Numer kontaktowy 600 199 054, 32 363 03 70.
Jak również kontakt Bogdan Banasik
Tel kontaktowy - 500 022 528

PROGRAM RADY DIECEZJALNEJ

W aktualnościach zamieszczony jest Program wyborczej Rady DiecezjalnejZEBRANIE RADY AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ


Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej informuje, że w dniu 20 listopada 2021r. o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze AKDS. Program zebrania zostanie przedstawiony po opracowaniu przez Zarząd AKDS.OGŁOSZENIE


Skarbnik IAKDS
przypomina o uzupełnieniu zaległych składek
za rok 2019 i 2020.
Wpłaty można dokonać na konto:
60 1020 2498 0000 8602 0182 6239
lub bezpośrednio w Instytucie
w środę 16:00 – 17:00 i sobotę 9:30 – 11:00, ewentualnie w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym. Mimo pandemii koszty podstawowe Instytutu nie uległy zmianie i obligują nas do terminowego uiszczania należności.
Od 24 lipca do 31 sierpnia 2021r. - Instytut AKDS będzie zamknięty z powodu urlopu.Rocznica Plac Papieski


Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej podobnie jak w latach ubiegłych upamiętnił kolejną rocznicę wizyty Jana Pawła II w Sosnowcu. Spotkanie otworzył Prezes AKDS Jan Majzner, przypominając historię wizyty Papieża oraz budowy Krzyża Papieskiego - który powstał właśnie z inicjatywy AKDS. Po wspólnej modlitwie, której przewodniczył ks. Stanisław Kołakowski - członkowie AK złożyli pod Krzyżem wieniec z białych i żółtych kwiatów Oprawę muzyczną uroczystości przygotowały Siostry Pasjonistki oraz Młodzież Szkolna ze Strzemieszyc Wielkich. W spotkaniu uczestniczył ks. Paweł Kempiński - proboszcz miejscowej parafii.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i obecność.


XXV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 19 CZERWCA 2021 GODZ. 10.00


Szczęść Boże ,
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej zaprasza wszystkich Członków AKDS do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Spotykamy się pod szczytem o godzinie 9.45 przy transparencie z napisem DIECEZJA SOSNOWIECKA.


SPOTKANIE POD KRZYŻEM NA PLACU PAPIESKIM


Szczęść Boże ,
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, serdecznie zaprasza Prezesów oraz Członków AK na spotkanie modlitewne pod Krzyżem na Placu Papieskim, przy ulicy Gwiezdnej w Sosnowcu w rocznicę wizyty Jana Pawła II w Naszej Diecezji.
POAK posiadające sztandary prosimy o wystawienie Pocztów Sztandarowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 czerwca o godzinie 15.30.
Prosimy o zachowanie rygorów sanitarnych obowiązujących w tym dniu.Zakończenie prac remontowych w siedzibie Instytutu AKDS


Informujemy członków AKDS, że zakończył się remont pomieszczeń Instytutu, który był częścią kompleksowych prac remontowych przeprowadzonych przez parafię Miłosierdzia Bożego w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej 2A.
W końcowy etap prac wykończeniowych pomieszczeń Instytutu włączyli się również członkowie Akcji Katolickiej: Jan Wiśniewski, Paweł Maciąg , Witold Ślęzak i Bogdan Banasik.
Zarząd AKDS pragnie podziękować ww. Panom za okazaną pomoc.OGŁOSZENIE !!!


Instytut AKDS zwraca się do Prezesów POAK
o nadsyłanie krótkich materiałów z ciekawych i wartościowych akcji przeprowadzanych przez Wasze oddziały.
Materiały te będą zamieszczane na stronie internetowej AKDS.Materiały należy przesyłać na adres
e - mail - bogdanbanasik1@wp.pl
Tel kontaktowy - 500022528


Organizacja pracy Instytutu AKDS


Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej pragnie poinformować, że w marcu 2021 roku zakończyła swoją działalność w Zarządzie AKDS Pani Bożena Pasikowska, która od wielu lat pełniła obowiązki sekretarza. Obowiązki te od kwietnia pełnić będzie Pani Elżbieta Pęczek dotychczasowy skarbnik, która do czasu nowych wyborów będzie łączyć te funkcje.

Zarząd AK DS pragnie podziękować Pani Bożenie za wieloletnią nieocenioną pracę i życzyć wszystkigo co najlepsze w nowym miejscu zamieszkania. Niech Dobry Bóg otoczy Panią swoją opieką i wspiera w dalszych działaniach - będzie nam Pani bardzo brakować.

DYŻURY W SIEDZIBIE INSTYTUTU AKDS PEŁNIONE BĘDĄ:
W ŚRODY OD GODZINY 16.00 DO 17.00
W SOBOTY OD GODZINY 9.30 DO 11.OO


Sprawy organizacyjne można kierować również drogą elektroniczną do Wiceprezesa ds.organizacyjnych Pana Bogdana Banasik.
Telefon - 500022528
E - mail - bogdanbanasik1@wp.pl


Pomoc potrzebującym w okresie Świąt Wielkanocnych 2021.


Dzięki darom złożonym przez parafian w Bazylice NSPJ w Strzemieszycach Wielkich -Akcja Katolickapo raz kolejny przygotowała paczki, które zostały rozdane rodziną wielodzietnym oraz osobą biednym i chorym.
BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM.

   

   


List Księdza Biskupa do Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej


Restrykcje związane z pandemią SARS-CoV-2 znacząco ograniczają możliwości spotkań, także wśród grup duszpasterskich i parafialnych. Z tego powodu zostały przełożone listopadowe uroczystości srebrnego jubileuszu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

Bp Grzegorz Kaszak wystosował więc list do diecezjalnego asystenta AK - ks. Grzegorza Noszczyka oraz do wszystkich członków parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.
pismo bp_ do członków ak 2020 po korekcie 1-1 (165 kB)Co to jest Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest urzędem Kościoła, czyli szczególnym miejscem organizowania się laikatu, który ściśle współpracuje z hierarchią:
Biskupem Diecezjalnym i Księdzem Proboszczem

Czytaj więcej